Alu Design Softline

Designový oblý profil s polopredsadeným krídlom

Vhodné pre nizkoenergetické a pasívne domy.

PRESTUP TEPLA OKNOM UW:
0,72 W/m2K

STAVEBNÁ HĹBKA:
100 mm

SYSTÉM TESNENIA:
stredové

Výhody

  • Atraktívne opláštenie s plošne rovnaným krídlom.
  • Možnosť vloženia tepelnej izolácie do opláštenia
  • Základom eurohranol stavebnej hĺbky 78 mm
  • Zvýšená odolnosť proti vlámaniu
  • Možnosť zasklenia dvojsklom aj trojsklom
  • NOVINKA: transparentné interiérové odtiene pre zvýraznenie kresby dreva