Výroba a technológia

V súčasnosti má náš  závod k dispozícii cca 14 000 m2 výrobných plôch. Na tejto ploche prebieha kompletný tok výroby od vstupu materiálu, prípravy profilov cez plnoautomatické linky až po dokončovací proces výrobku a jeho expedíciu. Dnes sú v prevádzke celkovo tri linky, ktoré zabezpečujú výrobu okien v štandardnom prevedení, a jedna linka, ktorá zabezpečuje výrobu atypických prvkov vrátane dverí. Všetko strojné vybavenie týchto liniek bolo dodané nemeckou spoločnosťou ELUMATEC®, vrátane strojov značiek STÜRTZ®FEDERHENN®. Všetky čiastkové operácie na seba časovo nadväzujú. Všetko je centrálne riadené počítačovým vybavením (najmodernejší softvér KLAES®) pod dohľadom špeciálne preškolených pracovníkov. Kvalita výrobkov je hlavnou prioritou našej spoločnosti a táto potreba je napĺňaná všetkými zamestnancami. K dispozícii máme dokonalú technológiu a systém riadenia výroby. Súčasná výroba prebieha v súlade so všetkými požiadavkami príslušných noriem.

Využitie najmodernejšej techniky dovolí zdôrazniť všetky prednosti našich okien a dverí – prvotriednu kvalitu spojov, mechanickú pevnosť a možnosť vyrábať podľa predstáv zákazníkov. Vyrobíme na mieru jedny vchodové dvere a popri tom stovky okien pre veľký panelový dom alebo dokonca prvky pre opravu klasicistickej vily či pamiatkovo chráneného objektu, a to všetko v kvalite našej spoločnosti vlastnej. Naši technici sú pripravení reagovať na netypické architektonické riešenia bez toho, aby pritom predlžovali dodacie lehoty alebo poľavovali z vysoko nastavenej latky kvality služieb poskytovaných našou spoločnosťou.

Parametre našich výrobkov sú pravidelne overované v notifikovanom skúšobnom laboratóriu (tzv. počiatočná skúška typu), čím je preukazovaná zhoda týchto parametrov s požiadavkami európskych noriem. Systém riadenia výroby zaisťujúci, že naše výrobky plnia funkčné vlastnosti stanovené európskymi normami, je potvrdený certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001. Na základe vykonaných skúšok a zavedeného systému manažérstva kvality sú naše výrobky označované európskou značkou zhody (CE), a sú vybavené európskym prehlásením o zhode (ES prehlásenie o zhode).

Drevo sa k výrobe okien používa už celé stáročia. Avšak až súčasné najmodernejšie technológie výroby okien z lepených drevených hranolov spoločne s dôkladne preverenou finálnou povrchovou úpravou robí z okna dokonale funkčný estetický výrobok, ktorý vám bude bez problémov slúžiť dlhé desaťročia.

Počítačom riadené CNC obrábacie stroje opracujú pripravené drevené hranoly, súčasťou procesov je aj základná impregnácia dreva po častiach.

Opracované časti prejdú kontrolou a sú odovzdané k ďalšiemu opracovaniu.

Po vyhladení povrchu dochádza k zrážaniu dielcov pomocou zrážacieho lisu s naprogramovaným posunom na prednastavené rozmery budúceho Ramu.

Ďalším procesom je namáčanie polotovarov rámu krídel okien vo vodou riediteľných farbách.

Po vyschnutí prichádza na rad jemné prebrúsenie pred finálnou povrchovou úpravou.

Vysokotlakovým nástrekom sa potom nanesie požadovaná lazúrovacia farba. Následné sušenie sa urýchľuje priechodom nastriekaných dielov v sušiacom priestore.

Nadväzujúce operácie sú vkladanie tesnenia, kovania ako aj osadenie okapníc.

Skompletizované prvky sa presunú na zasklievanie. Izolačné sklá sú vložené do zasklievacej polodrážky. Škára Medzi zasklievacou lištou a sklom je vyplnená silikónom.

Po kompletizácii sa okná starostlivo zabalí na transportné palety pripravujú sa na expedíciu ku zákazníkovi.